Welkom op de site van veegproeven.nl

 

Waarom veegproeven?

Conform beleidsregel 4.18-5 van de Arbeidsomstandigheden beleidsregels dient er een doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen te zijn.

Het meten van eventuele contaminatie van ruimten, waar met cytostatica wordt gewerkt, geeft een indicatie over de effectiviteit van de schoonmaak en het vrijkomen van cytostatica tijdens de zorgwerkzaamheden. Veegproeven zijn geen goede maat voor de kans op blootstelling!

Ter vaststelling van een contaminatie op een oppervlak van cytostatica wordt gebruik gemaakt van de veegproef. Bij deze gemakkelijk uitvoerbare proef door afvegen, bijvoorbeeld met een tissue, komt een deel van de op het oppervlak zittende contaminatie op het tissue terecht, waarna de besmetting kan worden gemeten.

Veegproeven.nl is een dienstverlening van het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium, een onderdeel van de ziekenhuisapotheek Meppel-Hoogeveen (zie ook www.zamh.nl).

In het laboratorium werken hoog opgeleide analytisch chemisch analisten met een brede ervaring. Het laboratorium beschikt over ´state of art´ analyseapparatuur, waaronder een LC-MS (Liquid chromatography-mass spectrometry').

CCKL geaccrediteerd

Het klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium is CCKL geaccrediteerd.
Accreditatienummer 259; geldend vanaf 15-12-2010. Controlebezoek in december 2012, verlenging geldig tot 31-12-2015

Laboratoria die erkend zijn door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde onderzoeksmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssyteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt, medewerkers en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. CCKL voert die onafhankelijke keuringen uit, zie ook www.cckl.nl.

 

Laatste wijziging op vrijdag 10 juli 2015 om 9:06:30 uur.

Disclaimer